Vogels in Utrecht

In Utrecht zijn de afgelopen 20 jaar wel 309 vogelsoorten gezien! Ongeveer 110 soorten leven in Utrecht als broedvogel.

Veel vogels zijn hier permanent, ze zijn het hele jaar te zien en te horen. Andere soorten zijn alleen in de winter of zomer aanwezig, vliegen voorbij tijdens de vogeltrek of hoppen zomaar even langs.

Sommige soorten zijn niet zo kieskeurig en kun je zien in elk park, plantsoen of tuin. Bijvoorbeeld merel, koolmees, roodborst en heggenmus. Andere soorten stellen hoge eisen aan hun leefgebied en zien we alleen in onze landgoederen of natuurgebieden rond de stad.

Voor alle soorten geldt: elke vogel zingt zijn eigen lied. Zodra je die liederen een beetje kent, gaat er een wereld voor je open. Want vogels kijken doe je met je oren!